Att fotografera djur

Det är ofta inte lika enkelt att fotografera djur som det är att fotografera människor. Man kan till exempel inte be en hund le, och att be en katt sitta still är i princip omöjligt. Som fotograf gäller det att ha idéer och ett mycket gott tålamod.

Hur man lyckas med fotograferingen

Som fotograf måste man vara snabb på avtryckaren när man ska fotografera djur. Det gäller att utnyttja den slutarfördröjning som ofta finns inbyggd i kameror. Denna kommer man åt genom att trycka ner kamerans avtryckare halvvägs i väntan på rätt ögonblick. Om man vill fotografera vilda djur är det ofta än svårare att veta precis när man ska trycka av. Man måste veta om var djuren finns och det kan ofta löna sig att studera djuren och hur de beter sig under flera dagar innan man ger sig ut med uppdrag att fotografera dem. Ofta krävs det relativt stora och långa teleobjektiv för att man ska kunna fotografera de vilda djuren, då det är ytterst sällan man kan komma dem så nära. Om man inte vill göra sig expert på djuren eller resa runt för att leta efter dem kan man såklart också besöka olika djurparker. Dessa finns på flera ställen i Sverige och har alla olika sorters djur.

När man ska fotografera tama djur kan det vara en bra idé att försöka hägna in dem något så att de inte har så stora ytor att röra sig på. Om detta inte fungerar kan man istället försöka sig på att fånga djuren när de är i rörelse. Det gäller att ha rätt ljus, rätt fokus och man måste också se till att bilden fryses i rätt tidpunkt, annars kan det se konstigt ut. Det kan dock ibland vara snyggt med lite oskärpa i bilderna beroende på vilket djur det handlar om.